Καντο ... ΒΟΥΚΙΝΟ !

Επισκεψεις....!

Ο Καιρος στη Γριβα !

Ψαχτηρι ...

Τετάρτη, 22 Απριλίου 2009

..Πεσόντες Γριβιώτες...


φωτο(2)Ο σεβασμός και αναγνώριση στούς Πεσόντες ''ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ'' χαρακτηρίζει την ποιότητα των ζωντανών.


'' Έπεσαν δια την Ελευθερίαν την Δόξαν και την Τιμήν της Ελλάδος ''


...είς Μικράν Ασίαν...
Χρήστος Θ. Μίσκος
Χρήστος Δ. Φουτούλης
Ευάγγελος Δ. Παπατρύφων
Μιχαήλ Π. Κιόσης
Γεώργιος Κ. Μλάδης
Δημήτριος Χρ. Θεοδώρου
Αθανάσιος Π Πέϊκος
Αθανάσιος Π. Οικονόμου
Αθανάσιος Ι. Πέσιος
Ιωάννης Χρ. Σταναγιάντσης


...εις Αλβανίαν...
Γεώργιος Ι. Στόϊος

...εις τον Εμφύλιον...
Ιωάννης Χρ. Πούλκας Πρόεδρος Κοινότητας
Ιωάννης Χρ. Μπακάλης Αντιπρόεδρος Κοινότητας
Αλέξανδρος Ι. Πούλκας
Δημήτρης Ι. Μπακάλης
Γεώργιος Ι. Δήμκος
Χρήστος Γ. Δήμκος Πρακτικός Γεωπόνος
Ιωάννης Π. Τσιάρας
Κων/νος Ι. Τσιάρας
Θωμάς Δ. Μίντσης
Θωμάς Π. Λεύτσης
Δημήτριος Χρ. Μόκρης
Γεώργιος Αθ. Τσιπουλάνης
Ηλίας Χαρ. Παμπουχίδης
Θάνος Γ. Κόϊος

Αλέξανδρος Πχ. Οικονόμου Έφεδρος Υπολοχαγός


...Μαδονομάχοι...

Ιωάννης Α. Οικονόμου , Παπαχρήστου Οικονόμου


...Συμπλήρωση-Εμπλουτισμός εγγραφών Φωτο (2) Δόιος Κ. Γεώργιος
...επιμέλεια εγγραφών, Φωτο(1) Κόϊος Αθ. Χρήστος


...ΑΘΑΝΑΤΟΙ

(c) ... Κόϊος Αθ. Χρήστος ....Απαγορεύεται η Αντιγραφή του Κειμένου με κάθε μέσο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: