Καντο ... ΒΟΥΚΙΝΟ !

Επισκεψεις....!

Ο Καιρος στη Γριβα !

Ψαχτηρι ...

Δευτέρα, 6 Απριλίου 2009

Κάστανα....Ξυλεία....

Μια απο τις σταθερές αξίες του χωριού μας είναι η περισυλλογή Καστάνων.

Η Γρίβα, μεσα απο τον φυσικό πλούτο του Πάικου, παράγει ενα απο τα Νοστιμότερα κάστανα της Ελλάδος.Φυσική ζώνη ανθοκομίας και καρποφορίας το Πάικο, ΄με τον πλουσιότατο υδροφόρο ορίζοντα δίνει την δυνατότα για εμπλουτισμό και ανάπτυξη του εξαιρετικού καρπού της Καστανιάς.

Ο σεβασμός των Γριβιωτών στις πατροπαράδοτες μεθόδους καλλιέργειας, δίνει στον κύκλο ανάπτυξης του καρπού την ευχαίρεια να μεγαλώσει Σωστά, αποζυμώντας τα θρεπτικά για τον άνθρωπο συστατικά του στην διάρκεια του χρόνου.Είναι παροιμειώδης η Υπομονή των Γριβιωτών οταν θέλουν να Πετύχουν κάτι.

Η υλοτόμηση χρήσιμης ξυλείας γενικά γινόταν το σαραντάημερο, με το τέλος του φθινοπώρου, τότε που τα δέντρα είχαν τους λιγότερους χυμούς και το φεγγάρι ήταν στη χάση, λέγανε οι Σοφοί.
Σήμερα αυτό γίνεται με την έγκριση του δασαρχείου με τέτοιον τροπο ώστε και να μήν καταστρέφεται ο Πλούτος του Πάικου κάνοντας ορθολογική χρήση των πόρων του, αλλα και να υπάρχει αρκετή απασχόληση στο Χωριό.

(c) ...Κόϊος Αθ. Χρήστος....Απαγορεύεται η Αντιγραφή του Κειμένου με κάθε μέσο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: