Καντο ... ΒΟΥΚΙΝΟ !

Επισκεψεις....!

Ο Καιρος στη Γριβα !

Ψαχτηρι ...

Κυριακή, 26 Απριλίου 2009

...Το χρονικό του Ολοκαυτώματος της Γρίβας,Δευτ. 15 Οκτ. 1912Στη διάρκεια των βαλκανικών πολέμων επικρατούσε ένας παροξυσμός, μια φρενίτις, μια έκφρωνη - έξαλλη κατάσταση, σε όλους τους λαούς των Βαλκανίων.

Στην αρχή ο κύριος στόχος των λαών της Χερσονήσου ήταν η εκδίωξη του Οθωμανού από τα Βαλκάνια.

Όταν πραγματοποιήθηκε αυτό, τότε άρχισε η μεταξύ των, διανομή των εδαφών.

Μια ‘διανομή’ ήταν πάρα πολύ αιματηρή κυρίως για τους Βούλγαρους και τους Έλληνες.

Όταν διαβάζουμε τα πολεμικά άρθρα του Α΄ βαλκανικού πολέμου (δηλαδή, το 1912 κατά των Τούρκων) παρατηρούμε εντυπωσιασμένοι την χαρά και περηφάνια του ενός λαού για τα κατορθώματα του άλλου.

Τότε ο στόχος, ο σκοπός και ο εχθρός ήταν κοινός, ο διωγμός των Τούρκων.

Οι τελευταίοι όμως δεν μπορούσαν να διανοηθούν ότι έπρεπε να εγκαταλείψουν τις χώρες όπου επί πεντακόσια χρόνια κυριαρχούσαν.

Μετά, όμως, από τις συνεχόμενες και φονικότατες ήττες τους αναγκάζονταν να αποχωρήσουν βίαια από οικισμούς και πόλεις των χριστιανών.

Τότε, ως εκδίκηση, έσπερναν το θάνατο σε αθώους και ανήμπορους κατοίκους.

Οι εφημερίδες της εποχής ομιλούν για ‘σφαγές χριστιανών’, για ‘ατιμίες’, για ‘φρικώδη βασανιστήρια’, για ‘φόνους εν ψυχρώ’ για ‘καταστροφές οικιών και ολόκληρων οικισμών’.

Εδω δημοσιεύονται φοβεροί φόνοι των Τούρκων στην Κρίβα (Γρίβα) του Πάϊκου καθώς και την Ολοκληρωτική Καύση του Χωριού.....ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ....Ημερολόγιο Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 1912

" Προ τινός αι αρχαι Γουμέντζης (Γουμένισσας) επληροφορήθησαν οτι εν τω χωριώ Κρίβας (Γρίβα), του Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης ευρίσκετο δεκαεξαμελής συμμορία υπο τον Έλληνα Αρχηγόν Βάγκον.

Τω χωρίον περιεκυκλώθη υπο 2000 (Τούρκων) στρατιωτών και ήρξατο συμπλοκή καθ' ην εφονεύθησαν 6 στρατιώται.Η συμμορία δε έσπασε την γραμμήν και διέφυγεν άθικτος.

Την επομένην διετάχθη ο βομβαρδισμός και η πυρπόλησις του χωριού.Οι εκ του πυρός αναγκαζόμενοι να εξέλθουν τών οικιών των εφονεύοντο υπό του στρατού, τα δε πτώματα ερρίπτοντω είς το πύρ, ένα εξαφανίζωνται.

Πολλά γυναικόπαιδα κατωρθώθη να σωθώσεν υπό του Έλληνος ιερέως Γουμέντζας (Γουμένισσας) Παπαδημητρίου, επι τούτω αποσταλέντος.

Έκ των κατοίκων εφονεύθησαν πέρι τους 80, άπασαι δε αι οικίαι κατεστράφησαν εντελώς πλήν των δύο (2) σχολείων και των δύο (2) Εκλησσιών, τής Ελληνικής και Βουλγαρικής.

Κατά το διάστημα τής σφαγής εγένετο διαρπαγή υπό στρατιωτών και τών προσδραμόντων βασιβουζούκων ."
σ.σ βασιβουζούκος = πρβλ. τουρκ. bașıbozuk = άτακτος στρατιώτης


Απόκομα Εφημερίδας Εποχής στο... http://www.facebook.com/group.php?gid=79942058472
* πηγή, Γιώργος Αχέδωρος (Συγγραφέας), http://www.echedoros-c.blogspot.com/


(c) ... Κόϊος Αθ. Χρήστος ....Απαγορεύεται η Αντιγραφή του Κειμένου με κάθε μέσο.


Δεν υπάρχουν σχόλια: