Καντο ... ΒΟΥΚΙΝΟ !

Επισκεψεις....!

Ο Καιρος στη Γριβα !

Ψαχτηρι ...

Δευτέρα, 25 Απριλίου 2011

Όμβρια αποκατάσταση ... με Γριβιώτικη υπογραφή !


Ημερομηνία :  21 Μαρτίου 2011

Τα όμβρια ύδατα στην πάνω γειτονιά, υπερχύλιζαν, λόγω παλαιότητας και θραύσης των σωλήνων του δικτύου...


... έτσι πλημμύριζαν το κεντρικό φρεάτιο και η ανάδυση των υδάτων στην επιφάνεια ήταν αναπόφευκτο γεγονός. Στίς δυνατές δε βροχές, τα νερά μπαίναν ακόμα στίς αυλές των σπιτιών.Μόνη λύση, ή απομάκρυνση των παλαιών σωληνώσεων και αποκατάστασή των με καινούργιες.Η ένωση των πλευρικών σωλήνων διοχέτευσης των υδάτων με το κεντρικό δίκτυο ήταν απολύτως απαραίτητη.


Ξαναφτιάχνονταν και ενώθηκαν όμως στο Δίκτυο, από την αρχή και οι σχάρες.

Η αποκατάσταση της συγκέντρωσης των όμβριων υδάτων ολοκληρώθηκε με επιτυχία . Ολοκληρωμένο Έργο με την Υπογραφή των  εργοδηγών και τεχνιτών της Γρίβας !

Περιγραφή δημοπρατημένου έργου : Κοπή και Διάνυξη οχετού ασφάλτου.  Αντικατάσταση κατεστραμένων σωληνώσεων. Επιχωμάτωση οδικής σχισμής.

...επιμέλεια Χρήστος Αθ. Κόιος

Δεν υπάρχουν σχόλια: