Καντο ... ΒΟΥΚΙΝΟ !

Επισκεψεις....!

Ο Καιρος στη Γριβα !

Ψαχτηρι ...

Σάββατο, 30 Ιουνίου 2012

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου στον Μακεδονικό Γρίβας !


ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 15

Σήμερα Σάββατο 30-6-2012 και ώρα 21:00 στα γραφεία του συλλόγου μας «Γ.Σ. Μακεδονικός Γρίβας» έγινε η ετήσια Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών με θέματα :
a)      Απολογισμός Απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.)
b)      Εκλογή νέου Δ.Σ.  όπως ορίζει το Καταστατικό λειτουργίας μελών του συλλόγου μας, ήτοι 32 από τα  50 συνολικά μέλη.

           Ο πρόεδρος  του απερχόμενου Δ.Σ. κήρυξε την έναρξη των εργασιών της Γεν. Συνέλευση (Γ.Σ.)  με την οποία ανέδειξε, από τα παριστάμενα μέλη διά ψηφοφορίας, την εξελεγκτική επιτροπή και τον πρόεδρος αυτής.
Στην συνέχεια ο πρόεδρος της εξελεγκτικής επιτροπής κήρυξε την έναρξη των εργασιών της Γ.Σ.

Για το πρώτο θέμα, το απερχόμενο Δ.Σ. , διά του προέδρου του, παρουσίασε με συνοπτικές διαδικασίες την όλη κατάσταση της ομάδος και παρέδωσε βιβλία και ταμείο, τα οποία εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία.

Για το δεύτερο θέμα, αφού ετέθησαν οι υποψηφιότητες, έγινε μυστική ψηφοφορία, από την οποία αναδείχτηκαν τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του νέου Δ.Σ. για την περίοδο 2012-2014.
Εγγεγραμμένα μέλη ταμειακής  επάρκειας    = 50
Παρόντα μέλη στην Γεν. συνέλευση    = 32
Ψήφισαν  32,  Έγκυρα  32

Για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. έλαβαν : Κιόσης Δημήτρης  -  30, Μισίρκος Σάββας  -  30, Γώγος Γρηγόρης  -  25, Οικονόμου Αντώνης  -  20, Κόϊος Δημήτρης  -  20, Μήτκος Πέτρος  -  18, Μήτκος Τραϊανός  -  15
… ως αναπληρωματικά μέλη έλαβαν : Κόϊος Δημήτρης  -  14, Μακάλης Ιωάννης  -  12, Ρόπκας Γεώργιος  -  12.

Μετά και την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας  για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. και δεδομένου ότι δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση αυτής, της οποίας το πρακτικό υπογράφεται ως παρακάτω :

Ο πρόεδρος της εξελεγκτικής επιτροπής            Η εξελεγκτική επιτροπή
Κιόσης Δημήτρης                                             Κόϊος Δημήτρης, Ρόπκας Γιώργο

Δεν υπάρχουν σχόλια: